TARLA FARESİ

Tarla faresi genellikle tıknaz vücutlu, başı oldukça büyükçe, burnu basık ve kulakları kısadır. Kuyruk vücuda oranla kısa olup vücut uzunluğunun 1/5’i kadardır. Tarla fareleri 4-12 giriş deliği bulunan 10-70 cm derinlikteki toprak altı galerilerinde yaşarlar. Genellikle geceleri faaliyettedirler. Dişileri her ay doğurma gücüne sahiptirler. Ancak yılda 4-6 doğum yaparlar ve her doğumda en çok 9, ortalama 5-6 yavru verirler.

Tarla fareleri beslendiği alanda üç çeşit delik açar. Bunlar;

  • Beslenme deliği,
  • Toprak çıkarma deliği
  • Dışkılama deliğidir.

Bu delikleri kolayca tespit edebiliriz. Deliklere dikkatle bakıldığında toprak çıkarma deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır.

Kültür bitkileri ile çayır mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini ayrıca meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (özellikle kök boğazı) yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yaparlar. Kayıp zarar yoğunluğuna bağlı olarak %100’e kadar ulaşabilir.

Hisar İlaçlama,  tarla faresi ilaçlama sorunlarınızda konusunda deneyimli personeller, uygun ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı fare ilaçları ile kalıcı çözümler sunar.