FUMİGASYON

Ortamda bulunan tüm zararlıların; yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin dönemde ile diğer zararlı etmenleri, nematod, mantar, bakteri gibi zararlıları öldürmek amacıyla kapalı bir ortamda belirli bir ısıda ve miktard gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemine fumigasyon denir

Hisar İlaçlama Fumigasyon işlemiyle tüm bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlerin, diğer materyallerin, ihraracatı yapılan ürünler ile ürünlerin taşınmasında kullanılan tahta paletlerin zararlı etmenlerden arındırarak bu zararlıların ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunmasını sağlar.

Hisar İlaçlama taşıma işlemlerinin uzun sürdüğü  İhracatı yapılan ürünlerde yol boyunca yaşanan ani sıcaklık ve nem değişiklikleri sonucunda ürünlerde böceklenme yaşanması nedeniyle oluşacak ürün kayıpları ve diğer olumsuzlukların ortadan kaldırılması için fumigasyon yapılmasınınönemini vurgulamaktadır..

Fumigasyon farklı böcek türlerin ülkeler ve bölgeler arasında geçişini önlemek açısından  son derece   önemlidir.

Fumigasyonun Olumlu Yönleri:

  1. Ürünelere doğrudan uygulanabilir.
  2. Ürünün tamamında homojen dağılma özelliği vardır.
  3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırlarındadır.
  4. Zararlıların tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  1. Fumigasyon  tehlikeli ve ölümcüldür.
  2. İsanlar ve hayvanlar için sakıncalı olmayan  tolerans residue(hoşgörülür kalıntı)kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
  3. Eğitimini almış  en az iki fumigasyon operatörtarafından uygulanmalıdır.
  4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
  5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.

Fumigasyon Çeşitleri:

Çadır Altı Fumigasyonu

Konteyner Fumigasyonu

Gemi Fumigasyonu

Silo  Fumigasyonu

Bina Fumigasyonu

Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu

Değirmen Fumigasyonu

Ahşap Palet ve Kutu Fumigasyonu

Tekne ve Yat Fumigasyonu

Hisar ilaçlamada Fumigasyon işlemi ” fumigasyon operatörlüğü ” eğitimi almış ziraat mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Fumigasyon operatörü dışında fumigasyon işleminin yapılması yasal değildir, suçtur . Bu suça Lütfen siz de ortak olmayın.